פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון

מודעת תכנון ובניה

מהו תפקידן של מודעות תכנון ובניה? מה קובע חוק התכנון והבניה בנוגע לפרסום הקלות בניה? מדוע קיים הצורך לתעד את הפרסום בעיתון? וכיצד עושים זאת נכון?

חוק התכנון והבניה בישראל קובע שיש לפרסם מודעות תכנון ובניה על רקע כל שינוי בתכנית מתאר מקומית או מחוזית, במקביל להגשת תכניות מפורטות או בקשות לשימוש חורג ולהקלות.

יתרה מזאת, פרסום הקלות בניה ובקשות לשימוש חורג מהווה למעשה תנאי מקדים לקבלת היתר מאת ועדות התכנון המקומיות – והמשמעות הנגזרת מכך היא שבאמצעות פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון ניתן גם למלא את הוראות החוק, גם לקצר את משך הפרויקט וגם להקטין את הבירוקרטיה.

מגבירים את האפקט – ומוזילים את המחיר

אפקט המודעות מרכזת עבורך אפשרויות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות במחיר הזול ביותר – בהתחייבות. נציגינו ממתינים לפנייתך כעת בטלפון מספר 1700-70-30-21 עם הצעת מחיר משתלמת במיוחד!

חשיפת התכנון באמצעות העיתונות

פרסום מודעות בעיתונות מקומית וארצית מאפשר לחשוף את תכניות הבניה בפני הקהל הרחב ולאסוף התנגדויות. גם אם איסוף ההתנגדויות הוא אינו חלק מן האינטרס המידי של היזם, החוק מחייב אותו לעשות זאת, על מנת להימנע מהצורך לבצע שינויים בדיעבד.

כמשתמע מכך, לאיסוף מוקדם של התנגדויות לאחר חשיפת התכנון באמצעות העיתון יש גם יתרון עבור יזמים, המעוניינים בהצלחת הפרויקט ובניהול פרויקטים נוספים בעתיד.

היתרונות של פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון

מודעות בעיתון מאפשרות ליזם לספק פרטים בנוגע למספר גוש וחלקה של הנכס, עיקרי התכנית המוצעת, פירוט ההבדלים בין המצב הקיים לתכנית המשוערת, כמו גם המען והמועד להגשת התנגדויות. היתרון הוא בכך שהיזם מכיר מראש את ההתנגדויות הקיימות וכך ביכולתו להתמודד עמן טרם תחילת העבודה בשטח – ולפני תשלום הוצאות מיותרות.

חשיבות התיעוד לאחר הפרסום בעיתון

פרסום בעיתון בנוגע לתכנון פרויקטים בענף הבניה אינו מספיק כשלעצמו. במקביל לפרסום, ישנו צורך להגיש תיעוד מסודר לוועדת התכנון המקומית. על בסיס התיעוד ניתן להוכיח שהפרסום אכן ראה אור בהתאם לדרישות החוק – ולקצר את ההמתנה לקבלת היתר בניה.

בנקודה זו כדאי לציין כי את חבילת התיעוד יש לתאם מול אותו גורם שהיה אחראי על הפרסום בפועל, ונציגינו ישמחו להסביר לך עוד על הנושא.

מומחי הפרסום שלנו כאן עבור מודעות התכנון והבניה של הפרויקט הבניה שלך

אנשי המקצוע מבית אפקט המודעות יסייעו לך בפרסום הקלות בניה ותיעוד מודעות בזרועות המדיה השונים. נציגינו ממתינים לפנייתך בטופס שבאתר או במספר הטלפון 1700-70-30-21 ומסוגלים להציע עבורך מסלול פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון במחיר נמוך יותר בהשוואה לכל סוכנות אחרת בישראל!

לקבלת הצעת מחיר השאר את פרטיך:

לשאלות נוספת ולפרסום מודעה חייג 1700-70-30-21 & מייל info@modaha.co.il
דרג אותי
5/5