עוד קצת על פרסום מודעת תכנון ובניה 

מודעות תכנון ובניה

למה זה נועד ? 

פרסום מודעת תכנון בעיתונות הוא עסק לעיתים לא קל אך ברגע שעושים את עם החברה הנכונה ההליך מאוד פשוט לביצוע ואפילו משמח.

מודעת תכנון ובניה היא פעולה שנדרשת על מנת לקבל היתר בניה, הקלות בניה, אישור לתמא וכו.

את הנוסח מקבל הבונה מוועדת התכנון הקרובה לביתו, ובדרך כלל שולחים אותו לדרכו ללא כל מידע נוסף.

פרסום המודעה נועד על מנת להודיע לכלל הציבור על בניה מתוכנתת ולראות האם יש באזור התנגדויות קונקרטיות לבניה. בעצם הוועדה כן מאפשרת לבונה לבנות אך רוצה לבדוק האם מבחינת קהל הציבור האם הבניה לא פוגעת באף אדם בסביבה המגורים והאם הציבור אינו מתנגד לפעולה זו.

למעשה, התהליך הוא מאוד פשוט וקל ואין צורך להישבר או לעמיד את הבניה באויר.

התהליך-

1. את נוסח המודעה שקיבלת עליך לפרסם בשלושה העיתונים- עיתון נפוץ +עיתון ארצי+עיתון מקומי

קצת על בניה ועיתונות

עיתון נפוץ הוא עיתון שנבחר לעיתון אחד משלושה עיתונים שנבחרו לעיתונים נפוצים במדינה ושבעיתון זה על הבונה חובת פרסום.

להלן החוק:

סעיף 1א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, קובע חובת פרסום בעיתון, לגבי הליכי תכנון שונים –

"(א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,

    (1)  פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

            (ב)        לעניין זה יפרסם שר הפנים ברשומות, מדי שנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעיתון נפוץ."

עיתון ארצי- הוא עיתון יומי

עיתון מקומי- עיתון שאזורי התפוצה שלו מגיעים לאזור הבניה ולאזור מיקום וועדת התכנון המקומית.

2.לאחר הפרסום בשלושת העיתונים על הבונה להמתין 14 יום מיום הפרסום ולגשת לוועדת התכנון ביום ההתכנסות הנבחר ולהציג את המודעות מהעיתונות.

בחברות הפרסום ההליך מאוד פשוט, ועושים את העבודה הקשה בשבילך.

לאפקט המודעות ניסיון רב בפרסום מודעות סטטוריות ופרסום מודעות תכנון ובניה, את החלק הקשה אנו ממליצים להשאיר לנו ולכם להנות מהמחירים הזולים במדינה!.

לשאלות נוספת ולפרסום מודעה חייג 1700-70-30-21 , מייל info@modaha.co.il