פרסום מודעת תכנון ובניה בעיתון הארץ

תכנון ובניה בעיתון הארץ

מודעת תכנון, מודעת תבא,וכל מודעת היתר בניה הוא חלק מהליך שוועדת התכנון ובניה המקומית מבקשת מדורש השינוי לבצע.

על הדורש לפרסם את מודעת התכנון והבניה בשלושה עיתונים- עיתון נפוץ, ארצי ומקומון לפי חוק התכנון (1968)

סעיף 1א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, קובע חובת פרסום בעיתון, לגבי הליכי תכנון שונים –

"(א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,

    (1)  פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

אחד מהעיתונים הארציים בישראל לפי חוק התכנון הוא עיתון הארץ,העתון יומי הותיק מעיתוני ישראל מבית רשת שוקן  מספר העותקים עומד על 70,000 עותקים באמצע שבוע בסופי שבוע 100,000עותקים. 

העיתון הוא בתשלום וניתן לרכוש ברשתות הספרים הגדולות, במרכולים ובדוכני העיתונים.

לאפקט המודעות ידע עשיר בפרסום מודעות תכנון ובניה,היתר השבחה,היתר בניה, תמא . חבילות הפרסום אטרקטיביות ומכילות את כל הליך הפרסומי עד להגשת המודעות לוועדה לאישור הבניה ולקבלת היתר.

צוות מקצועי עומד לשירותכם בכל עת ליעוץ ולפרסום.

עיתון הארץ

לקבלת הצעת מחיר השאר את פרטיך:

לשאלות נוספת ולפרסום מודעה חייג 1700-70-30-21                                                                   מייל info@modaha.co.il