פרסום מודעת תכנון-הקלות ושימושים חורגים

פרסום הקלות ושימושים חורגים

בעת הגשת בקשה להקלות בניה קיבלתה בקשה לפרסם מודעה לציבור, מודעת הקלות ושימושים חורגים הינה מודעה שגרתית המאפשרת לכלל הציבור להגיש התנגדות אודות הליכי בניה.

פרסום מודעת תכנון ובניה- הקלות ושימושים חורגים הינה מודעה המשמשת את הציבור למתן מידע לגבי התפתחות בניה באזור מגוריהם.

פרסום המודעה נעשה על פי חוק התכנון והבניה אשר מבקש מבונה או משנה הכנס לידע את כלל הציבור בשינויים המתרחשים, המידע מאפשר לכלל הציבור להביע את התנגדותו במידה ויש כחלק מהליך הבניה.

את הנוסח מקבל המפרסם מוועדת התכנון הקרובה לביתו.

הליך הפרסום באפקט המודעות מאוד פשוט וקל, אנו מספקים את כל נושא הפרסום הכולל – פרסום מודעת תכנון ובניה בעיתון נפוץ+פרסום מודעת תכנון ובניה בעיתון ארצי+פרסום מודעת תכנון ובניה בעיתון מקומי.

קצת על בניה ועיתונות

עיתון נפוץ הוא עיתון שנבחר לעיתון אחד משלושה עיתונים שנבחרו לעיתונים נפוצים במדינה ושבעיתון זה על הבונה חובת פרסום.

להלן החוק:

סעיף 1א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, קובע חובת פרסום בעיתון, לגבי הליכי תכנון שונים –

"(א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,

    (1)  פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי;

            (ב)        לעניין זה יפרסם שר הפנים ברשומות, מדי שנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעתון נפוץ."

עיתון ארצי- הוא עיתון יומי

עיתון מקומי- עיתון שאזורי התפוצה שלו מגיעים לאזור הבניה ולאזור מיקום וועדת התכנון המקומית.

2.לאחר הפרסום בשלושת העיתונים על הבונה להמתין 14 יום מיום הפרסום ולגשת לוועדת התכנון ביום ההתכנסות הנבחר ולהציג את המודעות מהעיתונות.

בחברות הפרסום ההליך מאוד פשוט, ועושים את העבודה הקשה בשבילך.

לאפקט המודעות ניסיון רב בפרסום מודעות סטטוריות ופרסום מודעות תכנון ובניה, את החלק הקשה אנו ממליצים להשאיר לנו ולכם להנות מהמחירים הזולים במדינה!.

לקבלת הצעת מחיר השאר את פרטיך:

לשאלות נוספת ולפרסום מודעה חייג 1700-70-30-21                                                                   מייל info@modaha.co.il